• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Person tiltalt for grov skatteunndragelse

Sist oppdatert 21.12.2015

ØKOKRIM har tiltalt en person for å ha unndratt cirka 135 millioner kroner i inntekt og cirka 350 millioner kroner i formue fra beskatning.

Det fremgår av tiltalen at ØKOKRIM mener tiltalte er bosatt i Norge, og derfor skattepliktig hit. Inntekten og formuen omfattet av tiltalen gjelder perioden 2005 til og med 2013.

Det er skadelig for mulighetene til å opprettholde det norske velferdssystemet når store inntekter og formuer unndras fra beskatning. Fordi det norske systemet med selvangivelse er basert på tillit, er det nødvendig å påtale alvorlige brudd på dette tillitsforholdet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Elisabeth Frankrig, tlf.: 23 29 10 15.