• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fengsel for hvitvasking i byggebransjen

Sist oppdatert 08.12.2009

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en 43 år gammel mann til fengsel i 2 år og 4 måneder for hvitvasking av utbytte på ca 14,5 millioner kroner fra straffbare handlinger i bygg- og anleggsbransjen.

Mannen fikk nedsatt straff fordi han hadde tilstått forholdet. Tingretten legger til grunn at riktig straff uten tilståelsesrabatt ville vært fengsel i 3 år og 2 måneder. Siktede hadde utferdiget fakturaer og kvittert for å ha mottatt penger som underleverandør til tross for at han ikke hadde mottatt pengene eller utført arbeidet.
 
To andre personer er siktet i samme sak for hvitvasking, økonomisk utroskap og merverdiavgiftsbedrageri for ca 40 millioner kroner.
 
Saken er et resultat av ØKOKRIMs satsing mot økonomisk kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen; en satsing som har medført flere domfellelser, jf pressemeldinger 30.10.2008 og 19.11.2008
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Trude Stanghelle, tlf 928 06 758.