• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Aksjon mot handel med truede arter

Sist oppdatert 19.02.2010

Denne uken har ØKOKRIM i samarbeid med Tollvesenet, Mattilsynet, Legemiddelverket, Direktoratet for naturforvaltning og politidistrikter deltatt i aksjonen mot illegal handel av naturmidler som inneholder produkter fra truede arter.

 
Flere produkter som er til salgs i Norge inneholder bestanddeler fra utrydningstruede dyr og planter, som for eksempel fra tiger, nesehorn, bjørn, moskushjort, kobra og mange andre arter.
    
Handel med truede dyrearter er et økende problem både internasjonalt og i Norge og utgjør en direkte trussel mot verdens mange truede arter. Under aksjonen er det gjort en rekke beslag av naturmidler fra utryddingstruede dyre- og plantearter. Det er gjort beslag av blant annet en rekke tabletter og bark ekstrakt.       
 
Aksjonen har pågått hele uken og har blant annet bestått av ekstrakontroller på Gardermoen og kontroller av enkelte forretninger. ØKOKRIM har samordnet aksjonen.
 
For info om naturmangfoldåret, se www.naturmangfoldaret.no
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 916 46 013 eller spesialetterforsker Tuva Brørby, tlf 911 86 449