Presse

I ØKOKRIM følger kommunikasjonen lederansvaret, det vil si at mediene som regel kan få informasjonen fra lederen for en sak/et område. Hvem det er kan du se nedenfor. I bildegalleriet vårt (i menyen til venstre) kan du laste ned bilder av nøkkelpersoner i ØKOKRIM, disse kan benyttes redaksjonelt av mediene, kostnadsfritt.

Aviser

Under etterforskingen ligger vi lavt, dels av hensyn til de mistenkte – dels av hensyn til etterforskingen. Det betyr at vi som regel ikke uttaler oss om hvilke saker vi eventuelt vil se/ser på. Men ved tiltaler, forelegg, dommer og andre nyheter legger vi ut pressemelding på hjemmesiden og sender ut melding med aktuelt dokument på e-post til pressen.

 

For pressespørsmål: se kontakt oss.

Dersom du ønsker postliste (offentlig journal), kan den bestilles på post.okokrim@politiet.no.

Hvem svarer på hva i Økokrim?

  • Kommunikasjonslederen svarer på generelle spørsmål. (Permisjon)
  • Påtaleansvarlig i hver enkelt sak svarer på spørsmål om den aktuelle saken.
  • Avdelingslederne uttaler seg om felt innenfor sin avdeling.
  • Teamlederne uttaler seg om sitt teams ansvarsområde.
  • Ledelsen uttaler seg om bl.a. saksinntak/-avslag, kriminalitetsutviklingen, tiltak i kriminalitetsbekjempelsen, Økokrims holdning til enhetens ansvarsområder og andre generelle spørsmål om Økokrim.
  • Desken svarer på generelle spørsmål om bedragerier og tar imot tips fra publikum.

Siste nyheter:

Frikjent for å ha imitert rovdyrskader og reintyveri 07.09.2016
Ulovlig ulvejakt skal straffes etter straffeloven 02.09.2016
Domfellelse for grov korrupsjon 31.08.2016
Påtaleavgjørelse i Kongsbergsaken 16.08.2016
Rettskraftig dom for tidligere styreleder i riggselskap 04.08.2016
Dømt for økonomisk utroskap på fem millioner kroner, mva-unndragelse og NAV-bedrageri 07.07.2016
Tiltale mot en tidligere forsvarsansatt 05.07.2016
Endelig punktum i Fortuna-saken 04.07.2016
Tverrfaglig samarbeid i kampen mot arbeidslivskriminalitet 13.06.2016
Fengsel, bot og rettighetstap for feilrapportering av lakselus og manglende fiskevelferd 25.05.2016