• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Presse

I ØKOKRIM følger kommunikasjonen lederansvaret, det vil si at mediene som regel kan få informasjonen fra lederen for en sak eller et område. I bildegalleriet vårt kan du laste ned bilder av nøkkelpersoner i ØKOKRIM, disse kan benyttes redaksjonelt av mediene, kostnadsfritt.

Aviser

Under etterforskingen ligger vi lavt, dels av hensyn til de mistenkte – dels av hensyn til etterforskingen. Det betyr at vi som regel ikke uttaler oss om hvilke saker vi eventuelt vil se eller hvilke vi ser på. Men ved tiltaler, forelegg, dommer og andre nyheter legger vi ut pressemelding på hjemmesiden og sender ut melding med aktuelt dokument på e-post til pressen.

For pressespørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe:
mads.kleppe@politiet.no / 996 03 516.

Hvem svarer på hva i Økokrim?

  • Kommunikasjonsrådgiver svarer på generelle spørsmål.
  • Påtaleansvarlig i hver enkelt sak svarer på spørsmål om den aktuelle saken.
  • Avdelingslederne uttaler seg om felt innenfor sin avdeling.
  • Teamlederne uttaler seg om sitt teams ansvarsområde.
  • Ledelsen uttaler seg om blant annet saksinntak/-avslag, kriminalitetsutviklingen, tiltak i kriminalitetsbekjempelsen, Økokrims holdning til enhetens ansvarsområder og andre generelle spørsmål om Økokrim.
  • Desken svarer på generelle spørsmål om bedragerier og tar imot tips fra publikum.
  • Dersom du ønsker postliste (offentlig journal), kan den bestilles på post.okokrim@politiet.no.