• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Produksjonssjef dømt til fengsel og bot for blant annet falsk forklaring

Sist oppdatert 04.04.2014

I en dom av 28. mars i tilståelsessak ved Alta tingrett er produksjonssjefen i et fiskeoppdrettselskap dømt til 75 dagers fengsel og 20 000 kroner i bot. Dette blant annet for falsk forklaring til Mattilsynet i forbindelse med innsending av selskapets rapportering om telling og registrering av lakselus.

Dommen er gjort betinget, og tingretten har lagt betydelig vekt på den uforbeholdne tilståelsen. ØKOKRIM mener det er viktig at oppdrettsnæringen opptrer lojalt overfor myndighetene i tråd med regelverket for telling og registrering av lakselus, og at allmennpreventive hensyn krever at domstolene reagerer med en streng reaksjon i slike saker. I den forbindelse ønsker ØKOKRIM å anke dommen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Aud Slettemoen, tlf. 488 87 972