• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Rettskraftig dom for ulovlig jakt mot vilt

Sist oppdatert 01.10.2015

I en ØKOKRIM-sak har lagmannsretten forkastet anken til en Trysilmann som i mars i år ble dømt av tingretten til fengsel i sju måneder for ulovlig jakt mot vilt. Dermed er tingrettens dom rettskraftig.

Mannen ble i tingretten dømt for grove brudd på naturmangfoldloven, viltloven, dyrevelferdsloven, hundeloven og våpenloven. Saken har sitt utspring i den såkalte "ulvesaken". Mannen jaktet på vilt, særlig rødrev, ved bruk av hund, der hundene med hensikt skal ha blitt sluppet løs for å hetse og angripe viltet. Trysilmannen, som i 2009 ble dømt for ulovlig felling av bjørn der hund også ble benyttet i jakten, har også mistet retten til å drive jakt og fangst i fem år og ble for samme tidsperiode fradømt retten til alle aktiviteter forbundet med å trene, føre eller bruke hund under jakt. Det er første gang noen er fradømt en slik rett i Norge.

Mannen er også dømt for å ha lånt ut hunder med det formål at hundene skulle jage, hetse og avlive en innfanget katt ved å jage og bite den i hel med hundeholderne som tilskuere.

I lagmannsrettens dom heter det blant annet at "flere overtredelsene er av en slik karakter at de hver for seg vil medføre fengselsstraff av ikke ubetydelig varighet."

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043.