• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Statoil-saken (2004)

Sist oppdatert 22.04.2009

I juni 2004 utferdiget ØKOKRIM forelegg mot Statoil ASA på 20 millioner kroner og mot den tidligere direktøren for Statoils internasjonale avdeling på 200 000 kroner.

Foreleggene gjaldt ulovlig påvirkningshandel (straffeloven § 276 c). ØKOKRIM innledet etter­forskning i Statoil-saken på bakgrunn av en serie artikler i Dagens Næringsliv om en avtale som Statoil hadde inngått med Horton Investments Ltd. I henhold til avtalen skulle Horton Investments Ltd. (angivelig) utføre forskjellige konsulenttjenester for Statoil i forbindelse med Statoils engasjement i Iran, og Statoil skulle betale et vederlag for konsulenttjenestene på til sammen 15 200 000 USD over en periode på 11 år.

Foreleggene er vedtatt, og saken er derved rettskraftig avgjort.