• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

UNICEF-saken (2002)

Sist oppdatert 24.01.2014

I januar 2002 ble en tidligere innkjøpssjef i UNICEF dømt til fengsel i 5 år og 6 måneder for grov utroskap.

Han hadde vært sjef for en enhet i FN-systemet som var ansvarlig for innkjøp av utstyr til ulike vannprosjekter i UNICEFs regi. Han ble funnet skyldig i å ha mottatt bestikkelser til en verdi av minst 5,2 millioner kroner som motytelse for å tildele kontrakter til forskjellige selskaper i inn- og utland. Retten fant det også bevist at han hadde manipulert innkjøpsprosessene på forskjellige måter, slik at det ikke fant sted noen konkurranse mellom ulike anbydere slik UNICEFs innkjøpsregler foreskrev. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning til UNICEF med kroner 14,5 millioner kroner, samt inndragning av ca. 4,6 millioner kroner. Dommen ble anket, men lagmannsretten forkastet anken. Dommen er rettskraftig.

I 2001 ble en daglig leder og styreformann i et norsk selskap ble i samme sak dømt til 2 års fengsel for aktiv bestikkelse i forbindelse med at hans selskap ble tildelt leveringskontrakter av UNICEF-sjefen. Dommen mot forretningsmannen omfattet også brudd på regnskapslovgivningen samt dokumentfalsk. Dommen ble anket. Under ankebehandlingen i lagmannsretten i 2003 ble 1 år av fengselsstraffen gjort betinget.

Dommen er rettskraftig.