• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Vannverkssaken (2007)

Sist oppdatert 01.05.2011

Økokrim tok i januar og februar 2007 ut tiltale mot fem personer i den såkalte «Vannverksaken». Tiltalen gjaldt tidligere administrerende direktør i Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2, hans sønn, samt tre forretningsforbindelser. Tiltalene gjaldt blant annet flere tilfeller av grov korrupsjon (straffeloven § 276a jf § 276b) og grov økonomisk utroskap (straffeloven § 275 jf § 276) til verdier for til sammen 70 millioner kroner. I følge tiltalen skal den tidligere vannverkssjefen grovt ha utnyttet sitt verv til å skaffe seg betydelige økonomiske fordeler.

Bakgrunnen var følgende:

I oktober 2005 avslørte Aftenposten at direktøren for Nedre Romerike vannverk (NRV) og Sentralrenseanlegget RA-2, hadde bygget opp et privat jaktparadis bestående av ni farmer i Sør-Afrika. Han nektet å opplyse hvor han har fått pengene fra og ble straks permittert fra sin stilling. Direktøren og hans sønn ble siktet for økonomisk utroskap. I november sluttet direktøren i jobben uten sluttgodtgjørelse. Det ble avslørt at et entreprenørselskap hadde fått kontrakter verd 100 millioner kroner uten anbud. Ordføreren i Skedsmo ble permittert, etter at det kom fram at han som styreleder i Nedre Romerike vannverk i 2001 fikk private reiser betalt av vannverket. I januar 2006 kom det frem at den tidligere direktøren også ble etterforsket for økonomiske misligheter i 1994. Entreprenørselskapet innrømmet å ha fakturert NRV for 123 000 kroner i oppussingsarbeider utført hjemme hos vannverkssjefens sønn. De innrømmet deretter i et brev til sine kunder i Norge ukultur i sitt forhold til Nedre Romerike vannverk. Det kom frem at entreprenørselskapet skal ha vært brukt som kanal i en pengestrøm fra NRV til den tidligere direktørens selskap i Sør-Afrika, også et tysk ingeniørfirma skal ha vært involvert. En granskningsrapport fra Nedre Romerike Distriktsrevisjon avdekket tapping av midler helt tilbake til 70-tallet.

Rettssaken mot de fem tiltalte gikk i Nedre Romerike tingrett i oktober 2007. Den 14. februar 2008 ble den tidligere vannverksjefen dømt til åtte års fengsel for grov korrupsjon og grov utroskap. Han ble også dømt til å tåle inndragning av alle sine eiendommer i Sør-Afrika og til å betale over 63 millioner kroner i erstatning. I dommen het det blant annet at «det dreier seg om forhold begått over en lang periode», at vannverksjefen har «arbeidet etter en langsiktig strategi» og at han «ved sine handlinger har vist et fast forbrytersk forsett i hele perioden tiltalen omfatter». Det er også lagt vekt på at handlingene hans «representerer grove tillitsbrudd både mot selskapets styrende organer og mot øvrige ansatte.» Tre andre medtiltalte fikk også fengselsstraffer. Vannverksjefens sønn ble dømt til fengsel i fire år og seks måneder, de to andre til henholdsvis tre år og seks måneder, og ett år og åtte måneder i fengsel. I tillegg fikk selskapet Peab foretaksbot på åtte millioner kroner.

Samtlige av de domfelte anket dommen fra tingretten. Ankesaken ved Eidsivating lagmannsrett startet i januar 2010. Den 28. mai 2010 ble den tidligere vannverksjefen dømt til 7,5 års fengsel for grov korrupsjon og grov utroskap. Han ble også dømt til å tåle inndragning av alle sine eiendommer i Sør-Afrika. Vannverksjefens sønn ble dømt til fengsel i fire år, de to andre til henholdsvis 2 år og 10 måneder og 10 måneder. I tillegg fikk entreprenørselskapet foretaksbot på tre millioner kroner. Dommen er rettskraftig.