• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Samarbeidspartnere og nyttige lenker

Sist oppdatert 04.08.2016

Samarbeidspartner

Lenker

Samarbeidspartner

Lenker

       

Lover og regler

Lovdata

Regelhjelp.no

Domstolene

Domstolsportalen

Høyesterett

Den høyere påtalemyndighet

Riksadvokaten

Politidirektoratet

Politidirektoratet

Sentrale politienheter

Kripos

Politiets sikkerhetstjeneste

Departementer

Justisdepartementet

Finansdepartementet

Miljøverndepartementet

Kontrollorganer

Finanstilsynet

Konkurransetilsynet

Tollvesenet

Skatteetaten

NAV

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Informasjon om konkurssaker

For næringslivet

Konkursrådet


Næringslivets sikkerhetsråd

Informasjon om hvitvasking /Inndragning

Financial Action Task Force (FATF)

Egmont Group

Carin

Informasjon om korrupsjon

Transparency International

Group of States against Corruption (GRECO)

OECD

Nordiske søsterorganisasjoner

Ekobrottsmyndigheten (Sverige)

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internasjonal Kriminalitet (Danmark)

 

 

 

 

Informasjon om bedragerier

 

Generelt

Bedragerier på Internett
 

Metropolitan Police

Internet Fraud Advisery

Fakturasvindel

Forbrukerrådet

Næringslivets sikkerhetsrådsvarsling
Markedsføringsloven

Timeshare-bedragerier

Forbrukereuropa

Identitetsbedrageri

Forbrukerrådet

Investeringsbedragerier

Finanstilsynets markedsadvarsler

Det amerikanske kredittilsynet

diligizer.com

Telefon- og e-postsvindel

Informasjon fra Forbrukerombudet

Informasjon om rettslig samarbeid og politisamarbeid

Europarådets konvensjoner

FN-konvensjoner

Interpol
Europol

Informasjon om verdipapirhandel

Oslo børs

Verdipapirsentralen

Norges Fondsmeglerforbund

Finansmarkedsfondet

 

Informasjon om miljøsaker

 

Direktoratet for naturforvaltning

Miljøstatus i Norge

 

Oljedirektoratet

Mattilsynet

 

Askeladden/Kulturminnesøk

Arbeidstilsynet
Regelhjelp.no

 

Riksantikvaren – direktoratet for kulturminneforvaltning

Klima- og forurensingsdirektoratet