• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Se opp for sjekksvindlere når du annonserer på Internett

Sist oppdatert 22.04.2009

Sjekksvindel blir stadig mer vanlig. Dersom du annonserer på Internett, kan du få henvendelser fra utenlandske «kjøpere» som betaler med falske sjekker. Dersom du hever en falsk sjekk, kan du bli holdt ansvarlig for sjekksvindel.

Mange setter inn annonse på Internett når de skal selge bil, båt og lignende. Flere har fått henvendelser fra personer som bor i utlandet og som er interessert i å kjøpe produktet som tilbys. Noen av «kjøperne» hevder at de bor i Norge.
 
Den norske selgeren og den utenlandske «kjøperen» avtaler pris og leveringsmåte. Selgeren mottar en sjekk på et beløp som er atskillig høyere enn den avtalte prisen. «Kjøperen» har ulike forklaringer på dette. Ofte avtaler «kjøperen» med selgeren at han/hun skal veksle inn sjekken i banken og sende det overskytende beløpet tilbake til «kjøperen» via Forex i Oslo. Svært ofte får selgeren vekslet inn sjekken. Når det har gått en tid, og selgerens lokale bank har undersøkt sjekken ved utstederbanken, avslører selgerens lokale bank at sjekken er falsk. Selgeren kan – etter omstendighetene – holdes ansvarlig for det beløpet han/hun urettmessig har fått utbetalt. Dette er en fremgangsmåte som ofte blir brukt av kriminelle personer av nigeriansk opprinnelse.