• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Finansmann dømt for grov utroskap

Sist oppdatert 26.02.2009

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en finansmann til tre og et halvt års fengsel for grov utroskap.

To og et halvt år av straffen er gjort betinget. Saken gjelder utroskap på rundt 55 millioner kroner og skattesvik på nær 14 millioner kroner. Dommen er nok et eksempel på at Økokrim avdekker hvem som står bak skatteparadis-selskaper, til tross for at slike som regel frontes av såkalte ”stråmenn”.
Mannen, som er tidligere styreleder i et finanskonsern i Oslo, ble også dømt for overtredelse av regnskapsloven og aksjeloven. Han er også dømt til å tåle inndragning på 10 millioner kroner. Bakgrunnen er at tiltalte i 2000 uberettiget besørget overført ca 50 millioner kroner fra konsernets holdingselskap til sitt eget Gibraltar-registrerte selskap.

Mannen ble frifunnet for blant annet to utroskapsposter.
Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Marianne Steensen Bender, tlf 90 20 43 00