• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Streng straff for subsidiebedrageri

Sist oppdatert 28.01.2009

I en Økokrim-sak har Hålogaland lagmannsrett dømt den tidligere direktøren i transportselskapet Nordtrafikk til 3,5 års fengsel for subsidiebedrageri. I tillegg ble han fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år. Lagmannsretten opprettholdt dommen for bedrageri for bussdelen, men la etter dissens til grunn et noe lavere omfang enn tingretten.

Den tidligere direktøren for transportselskapet Nordtrafikk ble dømt for subsidiebedrageri med fare for tap på nær 25 millioner kroner, mens den tidligere driftssjefen, som ble dømt i tingretten, ble frifunnet av lagmannsretten. I tillegg ble selskapene Nordtrafikk AS og Nordtrafikk Buss AS ilagt foretaksbøter på til sammen tre millioner kroner.

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at "tilskuddsregimene for ferge- og bussdrift er ulike, men i begge tilfellene har selskapet gjennom bevisste og systematiske feilrapporteringer tilsneket seg offentlige midler ment for samfunnsnyttige formål, innenfor forhandlingssystemer som er basert på tillit til tilbydere av offentlig kommunikasjon.".

Lagmannsretten legger videre ”vesentlig vekt på at adm. dir./konsernsjef (…) som skulle sette den etiske standarden i selskapet, i stedet forledet og tilskyndet sine underordnede til å bedra det offentlige (…) Handlingene (…) må ha kommet (NN) som medeier til gode gjennom selskapenes økonomiske resultater og sannsynlige konkurransemessige fortrinn.”

Fra før er den tidligere økonomidirektøren i selskapet dømt til ett år og ti måneders fengsel.

Kontaktpersoner i Økokrim: førstestatsdavokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592 eller statsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.