• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Streng korrupsjonsdom mot eiendomssjef

Sist oppdatert 26.01.2009

En tidligere eiendomssjef ved Ullevål Universitetssykehus er av Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i to år for grov korrupsjon. Han er dømt for å ha mottatt bestikkelser fra en svensk entreprenør. Dommen omfatter også bestikkelser han mottok fra entreprenørselskapet PEAB AS da han var prosjektdirektør i NSB. Eiendomssjefen ble dømt for samme saksforhold i tingretten i 2006, men dommen ble satt til side av lagmannsretten på grunn av inhabilitet.

Den tidligere eiendomssjefen er i Oslo tingrett dømt for å ha mottatt bestikkelser fra en svensk entreprenør. Han er også dømt for å ha mottatt bestikkelser i form av byggevarer til en verdi av mer enn kr. 600 000 fra entreprenørselskapet PEAB AS. Dette skjedde da han var ansatt som prosjektdirektør i ROM Eiendomsutvikling AS, et selskap i NSB-konsernet. Retten legger til grunn at bestikkelsen har sammenheng med en stor entreprisekontrakt PEAB ble tildelt av ROM Eiendomsutvikling. Samlet er den tidligere eiendomssjefen dømt for å ha mottatt ulovlige ytelser til en verdi av mer enn kr. 940 000. Av dommen fra tingretten fremgår det at den tidligere eiendomssjefen også er dømt for å ha deltatt på smøreturer (jakttur og golftur) betalt av to selskaper som var tilbydere av tjenester til Ullevål Universitetssykehus.. Turene, som hadde en verdi på ca. kr. 10 000 hver, ble omtalt som kundepleie. I dommen heter det blant annet: ”Den grove korrupsjonen NN skal dømmes for har foregått på en til dels systematisk måte gjennom perioden fra våren 2001 til han ble avslørt sommer/høst 2004 – og også etter avsløringen […]. NN har med dette utvist en markert vilje til å kjøre en korrupsjonslinje som en form for løpende bierverv i både ROM og UUS. NNs grove korrupsjon er gjennomført i egenskap av hans meget betrodde stillinger som toppsjef i eiendomsforvaltningen til de offentlige foretakene ROM og UUS, hvor NN var satt til å bestyre samfunnets og fellesskapets verdier. NNs korrupte virksomhet var samfunnsskadelig og egnet til å undergrave den alminnelige tillit til viktige offentlige virksomheter som UUS og NSB/ROM.”

Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, som var aktor i saken, uttaler at Økokrim er fornøyd med dommen. ”Den sender et klart signal om at personer som involverer seg i korrupsjon og misbruker stillingen sin til å skaffe seg personlig vinning risikerer strenge straffereaksjoner."

Fra før er en svensk entreprenør og en tidligere forretningsmann dømt i saken. Entreprenøren ble dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha gitt eiendomssjefen bestikkelser. Forretningsmannen ble dømt til tre måneders ubetinget fengsel for medvirkning til utroskap ved korrupsjon ved å ha gitt skjulte ytelser i form av møbler til en verdi av kr. 125 000 til eiendomssjefen da han var ansatt i NSB-systemet.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, tlf. 23291000.