• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Finance Credit- kontakt dømt til inndragning av 1,2 million kroner

Sist oppdatert 04.05.2008

Borgarting lagmannsrett har dømt en tidligere forretningspartner av Finance Credit Norge til inndragning av nesten 1,2 million kroner etter brudd på regnskapsloven og merverdiavgiftsloven.

Mannen, som var styreleder og daglig leder for et fakturaserviceselskap inngikk en forretningsføreravtale med Finance Credit, og mottok en faktura som var fiktiv. Slik bidro han til å blåse opp driftsresultatet i Finance Credits årsregnskap for 2001 med 13, 5 prosent, og han krevde i 2002 urettmessig momsfradrag på nærmere 1,2 millioner kroner.
 
Den dømte er allerede ilagt en fengselstraff på ett år og tre måneder for bruddene på regnskapsloven og merverdiavgiftsloven. Fengselsdommen er anket til Høyesterett, og er berammet til behandling 12. juni 2008.
 
Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Mona Berget, tlf 928 18 425.