• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltale mot revisor i Sponsor Service-saken

Sist oppdatert 08.03.2007

Ernst & Young AS var valgt revisor i selskapet Sponsor Service ASA. Økokrim har tiltalt to av revisorene som var utpekt til å utføre revisjonsoppdraget. Tiltalen lyder på brudd på revisorloven og medvirkning til regnskapslovbrudd.

Tiltalen går ut på at det er avgitt ren revisjonsberetning for regnskapsårene 2000 og 2001. Dette til tross for at revisjonen var mangelfull og at regnskapene viste et vesentlig bedre resultat enn realitetene og en overvurdert balanse.

Også Ernst & Young AS er siktet i saken. Påtaleavgjørelsen mot selskapet vil bli truffet senere.

Kontaktperson i Økokrim er førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen, tlf. 23 29 10 40 / 95 73 99 11.