• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Dom etter kranulykke

Sist oppdatert 09.11.2006

I forbindelse med at deler av en tårnkran havarerte i Drammen sentrum 11. mai 2005 og to kranmontører omkom, er et større kranfirma dømt for overtredelse av arbeidsmiljøloven til en bot på 400 000 kroner og inndragning av 57 600 kroner.

Saken dreier seg om manglende etterlevelse av plikter som påhviler arbeidsgiver. Drammen tingrett avsa dom i saken 9. november og kranfirmaet ble bl.a. dømt for ikke å ha undersøkt eventuelle faremomenter ved demonteringen av kranen.

Kranfirmaet ble frifunnet for deler av tiltalen som omhandlet internkontroll og bruk av sikringsutstyr.

Ved utmålingen av boten legger tingretten vekt på at det dreiet seg om en grov tilsidesettelse av arbeidsmiljøloven. I dommen bemerker retten at firmaets generelle arbeidsinstruks for kranmontasje, med henvisning til at instruksjonsboken skal følges, på ingen måte tilfredsstiller kravene til en fortløpende vurdering av risikomomenter og iverksettelse av nødvendige tiltak.

Inndragning av 57 600 kroner ble idømt fordi kranselskapet hadde hatt besparelser på ikke å ha oversatt nødvendig bruksanvisning til norsk.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Henrik Horn, tlf 91 68 41 57