• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Skjerpet straff mot produksjonssjef i et fiskeoppdrettsselskap

Sist oppdatert 15.07.2014

Etter anke fra ØKOKRIM over straffeutmålingen i en tilståelsessak fra Alta tingrett har lagmannsretten dømt produksjonssjefen i et fiskeoppdrettsselskap til 90 dagers fengsel – hvorav 60 dager er gjort betinget. Dette er en skjerping av tingrettens dom på 75 dagers betinget fengsel.

Gjennom feilrapportering om lusetellinger avverget produksjonssjefen at bedriften fikk pålegg fra Mattilsynet om å gjennomføre tellinger. Lagmannsretten legger betydelig vekt på den uforbeholdne tilståelsen, men presiserer at overtredelsene representerer brudd på den tillit som er gitt gjennom havbrukskonsesjonene.

Se tidligere pressemelding i saken her.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Aud Slettemoen, tlf. 488 87 972