• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Skjerpet straff i innsidesak

Sist oppdatert 17.02.2011

I en ØKOKRIM-sak har Høyesterett skjerpet straffen for ulovlig innsidehandel for to menn, fra ti måneder til henholdsvis ett og et halvt år og til ett år og fire måneder. Straffene er i hovedsak gjort betinget på grunn av et tidligere konvensjonsbrudd og den ekstra saksbehandlingstiden det medførte. Konvensjonsbruddet gjelder lagmannsrettens manglende begrunnelse ved ankesiling.

For en tredje person ble anken forkastet og fengselsdommen på åtte måneder blir dermed stående. De tre var domfelt for misbruk av innsideinformasjon i forkant av tre selskapsbegivenheter høsten 2005. 

Kontaktperson: statsadvokat Hans Christian Koss, tlf 952 15 436.