Hva er miljøkriminaliet? Håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet

Sist oppdatert 15.08.2011

Håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet er en ny bok i ØKOKRIMs skriftserie. Med denne boken har vi for første gang fått en samlet fremstilling av miljøkriminalitet.

10.02.2006
 
Hva er miljøkriminaliet? Håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet er en ny bok i ØKOKRIMs skriftserie. Med denne boken har vi for første gang fått en samlet fremstilling av miljøkriminalitet.
 
Håndboken inneholder en oversikt over de viktigste straffebudene i miljølovgivningen og de utfordringene politiet og påtalemyndigheten møter under etterforskningen av miljøsaker. Hensikten med boken er først og fremst å sørge for at kunnskap om området blir lett tilgjengelig for så mange som mulig, og at boken kommer til nytte for alle dem som arbeider med bekjempelse av miljøkriminalitet. Boken er skrevet av blant andre Hans Tore Høviskeland (redaktør), Rune Bård Hansen og Jørn Holme. Høviskeland leder ØKOKRIMs miljøteam. Vi håper at boken kan inspirere til innsats på dette viktige området. Boken kan bestilles fra Økokrim.