Språkopplysning for politiet og påtalemyndigheten

Sist oppdatert 15.08.2011

Den 18. boka i ØKOKRIMs skriftserie handler om språkbruk, skrevet primært med skrivende mennesker i politiet og påtalemyndigheten som målgruppe.

13.07.2006
 
Tidligere i år førte feiltolkning av en bindestrek til at et parti kjøttvarer som skulle ha vært destruert, ble sendt ut på markedet. - Folkehelsen er i fare, sa lederen for Stortingets helsekomité til Aftenposten da saken ble kjent. Dermed skulle det være klart at kunnskap om språk og tegnsetting faktisk betyr en del for folkehelsen. Saken havnet for øvrig hos ØKOKRIM. ØKOKRIMs skriftserie nr. 18 handler om språk.
 
Skriftserien vår er vanligvis reservert for juridiske og politifaglige emner. Men i dette tilfellet har vi gjort et unntak. Denne utgaven er nemlig en språkopplysningsbok for politifolk og jurister. Boken er skrevet av rådgiver Aud Anna Senje, som har lang erfaring med oversettelse og språklig kvalitetssikring av ”polititekster”.
 
Formålet med denne boken er å vise hvor mye språkbruken og ordvalget betyr i kommunikasjon og formidling, også i politietaten. Gjennom kommenterte eksempler fra aviser, tidsskrifter og autentiske "polititekster" forsøker forfatteren å vise at uklart språk kan hindre avsenderens budskap i å nå fram til mottakeren. Videre ønsker hun å belyse feil som skaper misforståelser i den forstand at de endrer eller påvirker fortolkningen av budskapet og/eller forstyrrer kommunikasjonen.
 
Målgruppen er først og fremst skrivende mennesker i politiet og påtalemyndigheten, men også andre kan ha nytte av boken.
 
Boken kan bestilles fra Økokrim.