• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Statistikk 2007

Sist oppdatert 30.03.2009

ØKOKRIM bekjemper økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet og fikk gjennomslag i nær 90 prosent av sakene sine i retten i 2007. Selv om det har vært en økning i antall nye sakskomplekser i året som gikk i forhold til foregående år, er ØKOKRIMs strategi fortsatt inntak av få, men store og kompliserte saker.

2007 var preget av store straffesaker, med blant annet rettssaker i den største innsidesaken og den største korrupsjonssaken hittil, samt endelig avgjørelse i Finance Credit-saken, den såkalte drosjesaken og endelig dom mot hovedtiltalte i Sponsor service-saken. ØKOKRIM opprettet et eget Heleri- og hvitvaskingsteam og innførte et nytt etterretningssystem. I tillegg utarbeidet ØKOKRIM en strategisk analyse av uformelle verdioverføringssystemer (såkalte Hawalabanker) og en nasjonal trendrapport om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.