• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Statistikk 2008

Sist oppdatert 08.09.2009

ØKOKRIM er myndighetenes spissorgan for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Enheten fikk fellende dommer i 8 av 10 saker i 2008. Antall saker som ble tatt inn er gått ned fra i fjor. ØKOKRIM bruker sin begrensede kapasitet på få, men store og kompliserte saker.

Antall rettssaker er gått opp, blant annet iretteførte vi en av de større straffesakene vi har hatt, den såkalte «Tordenskjoldsaken» med 44 rettsdager. Saksbehandlingstiden er gått litt ned, og vi er fornøyd med å ha nådd måltallet vårt her. Erstatningsbeløpet er gått drastisk ned fra i fjor og skyldes at fjorårets tall var uvanlig høyt på grunn av erstatning i Finance Credit-saken.

I tillegg til også å ha påtaleavgjort og iretteført en rekke miljøsaker, tok vi i 2008 innenfor miljøkriminalitetsområdet blant annet til orde for bedre oppfølgning av straffesaker knyttet til rømt oppdrettsfisk og strengere straff på dette området, samt strengere straff for arbeidsmiljøkriminalitet.

ØKOKRIM etablerte også et nytt elektronisk mottakssystem for MT-rapporter (rapporter om mistenkelige transaksjoner) og utarbeidet en nasjonal trendrapport om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.