• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Takstmann domfelt for grov korrupsjon

Oslo tingrett har domfelt en takstmann til ubetinget fengsel i ett år og ni måneder for ni tilfeller av grov korrupsjon. Han ble også dømt til å tåle inndragning på 45 000 kroner og saksomkostninger på 30 000. Han ble frifunnet for medvirkning til grove bedrageri og forsøk på bedrageri.

Takstmannen ble domfelt for over flere år, mot betaling, bevisst å ha utferdiget uriktige takster som viste for høy verdi på eiendommer. Takstene og verdivurderingen ble bl.a. benyttet overfor flere banker i forbindelse med låneopptak, slik at bankenes sikkerhet fremstod som vesentlig bedre enn den i realiteten var. Takstmannen ble frifunnet for medvirkning til bedrageri i forbindelse med dette da tingretten ikke fant det tilstrekkelig bevist at takstmannen var klar over hva takstene og verdivurderingene hans skulle benyttes til.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592