• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Takstmann frikjent

En takstmann som tidligere var domfelt for grov korrupsjon ble frifunnet av lagmannsretten den 22. mars 2013. Som følge av den tidligere domfeltes dødsfall ba ØKOKRIM om at lagmannretten avsa frifinnelsesdom etter straffeprosesslovens § 322 tredje ledd. Lagmannsrettens dom var enstemming og takstmannen er dermed frifunnet.

Sist oppdatert 20.03.2015

På bakgrunn av mannens dødsfall besluttet ØKOKRIM 15. februar 2013 å frafalle videre straffeforfølgning mot ham og ba lagmannretten avsi frifinnelsesdom. En konsekvens av dette var også at motanken fra ØKOKRIM bortfalt. Den 22. mars 2013 avsa Borgarting lagmannsrett en enstemmig frifinnelsesdom mot takstmannen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592