• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tidligere advokat dømt til fengsel for underslag

Sist oppdatert 19.08.2010

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en tidligere advokat til fengsel i fire år for grovt underslag og bedrageri. To år av dommen er betinget. Han må også betale erstatning på over fire millioner kroner til tidligere klienter som han har underslått midler fra.

Ifølge dommen skal advokaten ha underslått klientmidler for totalt ca. 12 millioner kroner til andre formål, penger han var tiltrodd for å forvalte for klientene.

I tillegg er mannen dømt for å ha lurt flere personer i USA til å investere store beløp mot løfte om sikker avkastning. Investeringsprogrammet var ikke reelt og utsatte dermed investorene for tap eller fare for tap.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Arnt Angell, tlf. 916 46 005.