• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tidligere prosjektleder dømt i byggesak

Sist oppdatert 12.07.2011

I en ØKOKRIM-sak er tidligere prosjektleder i et selskap som stod bak utbygging av leiligheter i Trysil, domfelt i Oslo tingrett. Mannen er dømt for medvirkning til grov uordentlig forretningsførsel og overtredelse av både regnskapsloven og bokføringsloven. Han er i tillegg dømt for medvirkning til grovt bedrageri overfor to banker med fare for tap på 130 millioner kroner og faktisk tap i størrelsesorden 45 millioner kroner.

Den tidligere prosjektlederen fortiet opplysninger om den faktiske utviklingen i byggeprosessen som medførte at det ble innvilget lån på feilaktig grunnlag. Selskapet gikk konkurs i august 2006, og borevisor har anslått kreditorenes tap til i størrelsesorden 7080 millioner kroner. Straffen ble satt til fengsel i 3 år der halvparten av dommen ble gjort betinget.

Tidligere styreleder og to styremedlemmer er dømt før for overtredelse av regnskapsloven og bokføringsloven.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Trude Stanghelle, tlf. 928 06 758.