• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Frifunnet for grov utroskap og grov selvvask

Sist oppdatert 01.12.2015

I en ØKOKRIM-sak har lagmannsretten frifunnet en tidligere styreleder for grov utroskap og grov selvvask.

 Den tidligere styrelederen ble av tingretten dømt til åtte års fengsel for forholdene. ØKOKRIM vil vurdere om avgjørelsen fra lagmannsretten skal ankes.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Helene Bærug Hansen, tlf 93 80 33 80