• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Lagmannsrett

Sist oppdatert 12.12.2006

Arbeidstaker fikk skadet en hånd på en kappsag

Hålogaland lagmannsretts dom av 20. oktober 2006

En liten bedrift ble idømt en bot på 25.000 kroner etter at en arbeidstaker i juli 2004 hadde skadet en hånd på en kappsag som ikke var tilstrekkelig sikret. Bedriften ble dømt for overtredelse av arbeidsmiljøloven § 85 første ledd jf. § 9 nr. 1 andre ledd, jf. forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 23.