• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tidligere vannverkssjef dømt til 7,5 års fengsel

Sist oppdatert 28.05.2010

I ØKOKRIMs såkalte ”vannverkssak” har Eidsivating lagmannsrett dømt tidligere vannverksjef Ivar T. Henriksen til 7, 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov utroskap. Henriksen er også dømt til å tåle inndragning av alle sine eiendommer i Sør-Afrika. Tre andre medtiltalte fikk fengselsstraffer og selskapet Peab fikk en foretaksbot på tre millioner kroner.

Sønnen Pål Henriksen er dømt til fengsel i fire år. De to andre tiltalte ble dømt til henholdsvis to år og ti måneder måneder og ti måneder i fengsel.

Dommen gir ved de lange fengselsstraffene et viktig signal om at det reageres strengt ved denne type kriminalitet. Videre har retten ved å beslutte inndragning av eiendommene i Sør-Afrika også signalisert at økonomisk kriminalitet ikke skal lønne seg.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 154 60.