• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tilbakelevering av kulturgjenstand fra Nederland

Sist oppdatert 04.10.2016

For en tid tilbake tok en nederlandsk turist/arkeolog med hjem et tilvirket redskap og annet gammelt gevirmateriale fra en fredet slakteplass på Hardangervidda til Nederland. Da norske kulturminnemyndigheter ble kjent med forholdet, ble vedkommende anmeldt til Vest politidistrikt for brudd på flere bestemmelser i kulturminneloven, samt straffelovens bestemmelser om underslag.

Kulturdepartementet sendte deretter i juni krav om tilbakelevering til nederlandske myndigheter via EUs informasjonssystem for det indre marked, IMI. IMI-systemet ble innpasset i norsk lovgivning som del av EUs tilbakeleveringsdirektiv (2014) for å lette den administrative kommunikasjonen mellom medlemslandene.

ØKOKRIM har bistått faglig og med koordinering blant involverte parter og gitt bistand til Kulturdepartementet, som er sentral myndighet i Norge når det gjelder tilbakelevering av kulturgjenstander. ØKOKRIM er tilknyttet IMI-systemet som kompetent myndighet og mottar direkte notifikasjoner om forvunnede kulturgjenstander fra andre medlemsland. Tilsvarende kan vi fra norsk side sende meldinger og notifikasjoner gjennom IMI-systemet dersom det er mistanke om at forvunnede kulturgjenstander kan befinne seg i et annet EØS-land.

Det tilvirkede redskapet, som det knyttet seg størst faglig interesse til, ble tilbakelevert i august. Saken ble av EU-Kommisjonen på et møte i Brüssel i høst referert til som et vellykket eksempel på administrativ kommunikasjon mellom landene.

Det er første gang Norge benytter direktivets bestemmelser om tilbakelevering og det er første gang IMI-systemet brukes på kulturgjenstander, som nå er en operativ modul i IMI.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politioverbetjent Kenneth Didriksen 23 29 10 80 / 934 41 236.