• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltale mot en tidligere forsvarsansatt

Sist oppdatert 05.07.2016

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tidligere ansatt i Det norske forsvaret.

Den offentlige tjenestemannen er bla tiltalt for å ha mottatt bestikkelser i forbindelse med salg av Forsvarets utrangerte fartøy.

Tiltalen omfatter også urettmessige betalinger fra Forsvaret og brudd på eksportkontrolloven.

ØKOKRIM har etterforsket saken i tett samarbeid med City of London Police.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf. 92806758.