• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltale mot tidligere banksjef

Sist oppdatert 20.04.2016

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tidligere banksjef, fordi han i strid med bankens interesse innvilget lån, garantier og kassakreditter på ca. 22 millioner kroner til låntakere som ikke var kredittverdige.

Banken har som følge av dette lidt et betydelig økonomisk tap.

ØKOKRIM overtok saken fra Innlandet politidistrikt (tidligere Vest-oppland pd).

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf. 92806758.