• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltaler i Transocean-saken

Sist oppdatert 22.06.2011

I en ØKOKRIM-sak er det tatt ut tiltalebeslutning mot to skatterådgivere for Transocean-konsernets norske virksomhet. Det er også tatt ut tiltale mot to selskaper som har hovedkontor i Houston i Texas, men er registrert i Cayman Islands. Tiltalen gjelder medvirkning til grovt skattesvik, og for selskapene også medvirkning til brudd på regnskapsloven.

Forholdene skriver seg fra 2000 til 2002, og gjelder flere skattemessige disposisjoner foretatt i forbindelse med salg av 12 oljerigger fra det norske selskapet Transocean AS/ASA, til ulike selskaper i Cayman Islands. Skatteetaten har i forbindelse med disse forholdene foretatt etterligning for ca. 10 milliarder kroner.

Saken har vært tidkrevende; hovedsakelig på grunn av ulike spørsmål knyttet til rekkevidden av advokaters taushetsplikt. 

ØKOKRIM har håndtert saken i samarbeid mellom Skatt Vest, Skattedirektoratet og Regjeringsadvokaten. Regjeringsadvokaten vil bistå aktoratet under hovedforhandlingen.

 

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Morten Eriksen, 916 46 003.