• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltalt for å ha sendt elektronisk avfall ulovlig til Østen

Sist oppdatert 03.01.2013

ØKOKRIM har tiltalt en nordmann av kinesisk opprinnelse for å ha sendt gamle fjernsyn, dataskjermer og PC-kabinetter til Kina og Malaysia i strid med forbudet mot forsendelse av slikt elektronisk avfall til disse landene. Avfallet ble sendt i perioden 2007-2009, og det dreier seg om over 1 000 tonn.

Tiltalen omfatter også korrupsjon og medvirkning til underslag.

Returselskapet som leverte avfallet til tiltalte er gitt et forelegg på én million kroner. Fristen for å ta stilling til forelegget er 15. januar.

Saken bygger på en anmeldelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet og skal opp for Oslo tingrett 15. april.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Tarjei Istad, tlf 23 29 12 98 / 996 24 976.