• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltalt for bedrageri og utroskap i Johnsen Oil-saken

Sist oppdatert 12.10.2016

ØKOKRIM har tatt ut tiltale for flere grove bedragerier og grov økonomisk utroskap mot to menn i Johnsen Oil-saken. Mennene er tiltalt for å ha bedratt investorer og långivere for cirka 21,5 millioner kroner eller medvirkning til dette.

Tiltalen omfatter også grov økonomisk utroskap eller medvirkning til dette på tilsammen 8,5 millioner kroner mot danske Johnsen Oil as. De to mennene er i tillegg tiltalt for å ha spredd uriktig og villedende opplysninger til investorer og i årsregnskapene til Johnsen Oil. De straffbare forholdene i tiltalen omfatter perioden 2005–2013.

Den øvre strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengselsstraff, og grov økonomisk utroskap har samme strafferamme.

– Dette har vært en komplisert og krevende etterforskning, blant annet som følge av at de straffbare forholdene er begått i utlandet, kommenterer førstestatsadvokat Geir Kavlie i ØKOKRIM.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592.