• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltalt for heleri og kvitvasking

Sist oppdatert 16.02.2012

ØKOKRIM har tiltalt fire personar for heleri og kvitvasking. I 2010 skal hovudmannen ha sikra utbytte frå ei straffbar handling ved å ha veksla eller sørgt for veksling av nær 20 millionar kroner.

Dei tre andre er tiltalt for medverknad.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, tlf. 911 41 640.