• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltalt for lånebedrageri

Sist oppdatert 01.07.2015

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tomteeier for grovt bedrageri og en advokat for grovt bedrageri og grovt uaktsomt bedrageri på til sammen cirka 28 millioner kroner. Advokaten er i tillegg tiltalt for flere overtredelser av eiendomsmeglerloven.

De tiltalte skal ha medvirket til å forlede flere banker til å utbetale lån i forbindelse med tomtekjøp på Sørlandet. Ved lånesøknadene ble det blant annet fremlagt uriktige dokumenter slik at betalingsevnen til låntaker og/eller sikkerheten for banken fremstod som vesentlig bedre enn den i virkeligheten var. Handlingene medførte på denne måten tap eller fare for tap for bankene. En mann som politiet anser som en av hovedmennene i saken ble i mars 2015 dømt ved tilståelsesdom til to år og åtte måneder fengsel for grovt bedrageri.

Saken er berammet i Oslo tingrett i oktober.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.