• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltalt for omsetning av uekte Hamsun- og Ibsendokumenter

Sist oppdatert 30.11.2011

I en ØKOKRIM-sak er en mann tiltalt for flere tilfeller av grov bedrageri som gjelder omsetning av uekte manuskripter, brev og andre dokumenter med Knut Hamsun og Henrik Ibsen sin håndskrift.

Tiltalen er basert på at mannen, i tillegg til å unnlate å opplyse kjøperne om at dokumentene ikke var ekte, også ga uriktig informasjon om dokumentenes eierskapshistorikk. Eierskapshistorikken er viktig informasjon for å bedømme ektheten av denne type dokumenter.

Tiltalen på grovt bedrageri omfatter 13 dokumenter, blant annet:

· manuskriptfragmenter til ”På gjengrodde stier” av Knut Hamsun

· manuskriptfragmenter til ”John Gabriel Borkman” av Henrik Ibsen

· innmeldingsskjema i NS-hjelpeorganisasjon signert Knut Hamsun

· lommealmanakk fra 1943 med Knut Hamsuns egne notater

· håndskrevne minneord av Knut Hamsun ved Vidkun Quislings død

· to førsteutgaver av Henrik Ibsens ”John Gabriel Borkman” med dedikasjoner til henholdsvis Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch

· et brev fra Henrik Ibsen til Knut Hamsun datert 1891 med en påskrift av Knut Hamsun datert 1948

· noen andre brev og hilsener 

Disse forholdene i tiltalen fant sted i 2005-2006, da mannen omsatte dokumentene til eller gjennom et antikvariat i Oslo. Flere av dokumentene havnet hos Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling, som i perioden 2005 – 2006 kjøpte åtte av Hamsun-dokumentene for til sammen 695 000 kroner. Nasjonalbiblioteket anmeldte saken til ØKOKRIM i 2008. Tiltalen omfatter også et forsøk i 2006 på å selge fragmenter av manuskriptet til et angivelig nytt og ukjent skuespill av Henrik Ibsen kalt ”Solguden”, til et annet antikvariat. I tillegg er det tatt ut tiltale på dokumentfalsk, blant annet bygget på at mannen har benyttet falske kvitteringer for å bygge opp under sin fremstilling av dokumentenes eierhistorikk. Et annet tiltalepunkt gjelder bedrageri og dokumentfalsk knyttet til omsetning av et uekte tildelingsbevis for det Tyske kors i Gull til en av de norske frontkjemperne.

Under etterforskingen har det vist seg at det også har vært andre falske brev av Knut Hamsun i markedet.

ØKOKRIM anser saken som viktig fordi denne typen uekte objekter kan medføre at det danner seg et uriktig bilde av viktige personer, hendelser og verk i norsk kultur-/litteraturhistorie. Dette er det også vist til i tiltalen, som en del av grunnlaget for at bedrageriet må bedømmes som grovt.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Aud Slettemoen, tlf 488 87 972.