• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tiltalt i økonomisak frifunnen for valdtekt

Sist oppdatert 30.07.2010

I ei ØKOKRIM-sak har Borgrating lagmannsrett med fire mot tre stemmer frifunnen ein mann for valdtekt av si eks-kone og ein tidlegare sambuar. Dermed er dommen frå tingretten oppheva.

ØKOKRIM avdekte saka i samband med etterforskinga av ein bedragerisak mot den frifunne og førde saka for retten av praktiske og ressursmessige årsaker. Bedragerisaka er sendt retten for fastsetting og vil venteleg komme opp neste år.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf. 410 24 592.