• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

To års fengsel i «Store Norske»-saken

Sist oppdatert 03.10.2011

I ØKOKRIMs såkalte «Store Norske»-sak er tidligere administrerende direktør dømt til to års fengsel for grov korrupsjon. Ved fire anledninger fra 2006 til 2008 mottok den domfelte overføringer på til sammen nesten fire millioner kroner fra Store Norskes leverandør Jebsen. Han er også dømt til å tåle inndragning av hele dette beløpet.

Den tidligere administrerende direktøren har tilstått forholdene og dette er det tatt hensyn til i straffutmålingen. Tidligere i år vedtok Kristian Jebsen Rederi AS, som skipet kull for Store Norske, en bot på fire millioner kroner for grov korrupsjon i samme sakskompleks.

Etterforskingen mot en tidligere konsulent i Store Norske er ikke ferdigbehandlet. For øvrig er sakskomplekset avgjort.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf. 414 54 172.