• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tre års fengsel for arbeidsmarkedskriminalitet

Sist oppdatert 01.11.2014

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til tre års fengsel samt tap for alltid av retten til å drive næringsvirksomhet. Han må også tåle inndragning på 3,5 millioner kroner. Saken gjelder grov hvitvasking i bygg- og anleggsbransjen på cirka 58 millioner kroner. Mannen er videre domfelt for merverdiavgiftsbedrageri på cirka 6,5 millioner kroner, bokføringsovertredelser og dokumentfalsk. Mannen tilsto forholdene og fikk derfor en betydelig redusert straff.

Det følger av dommen at dersom det ikke hadde foreligget tilståelse, ville det blitt tale om en straff på fengsel i cirka fem år. Saken inngår som en del av ØKOKRIMS forsterkede satsing mot arbeidsmarkedskriminalitet. ØKOKRIM mener at dommen sender et klart signal om at det ilegges strenge straffer for denne typen kriminalitet.

Saken kan også sees i sammenheng med ØKOKRIMs øvrige satsing mot økonomisk kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen; en satsing som har medført flere domfellelser, jamfør pressemeldinger 30.oktober 2008, 19.november 2008, 8.desember 2009 og 26. oktober 2010. (se www.okokrim.no, nyhetsarkiv)

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Petter Nordeng, tlf 916 46 017.