• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Tre personer dømt til fengsel for grov korrupsjon

Sist oppdatert 02.11.2011

I en ØKOKRIM-sak har Stavanger tingrett dømt en tidligere Statoilkonsulent til fengsel i tre år og seks måneder for å ha mottatt bestikkelser. Den domfelte må også tåle inndragning av de mottatte pengene, samt betale erstatning til Statoil ASA på om lag 5,8 millioner kroner. I samme sak er to andre personer idømt fengsel i henholdsvis fire og tre år for å ha betalt bestikkelser til konsulenten, der den ene også er domfelt for selvvask ved å ha skjult utbyttet fra korrupsjonsforholdet. Sistnevnte er for alltid fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet og er også dømt til å betale erstatning med om lag 5,4 millioner kroner i solidaransvar med konsulenten.

Korrupsjonsforholdet omfatter bestikkelser på over 7 millioner kroner som konsulenten har mottatt i perioden 2003 til 2010. Bestikkelsene er betalt dels for å oppnå leveranser til Hydro/StatoilHydro/Statoil, og dels i tilknytning til fiktiv fakturering mot Statoil ASA. Det var avtalt at konsulenten skulle motta en andel av det fakturerte beløpet.
 
Ved straffutmålingen har det blant annet blitt vist til at «Korrupsjonen har foregått over år og innebærer et grovt tillitsbrudd overfor Hydro/StatoilHydro/Statoil, [konsulentens] kollegaer og selskaper som [konsulenten] har samarbeidet med». Den tidligere konsulenten er gitt strafferabatt på 25 % på grunn av sin uforbeholdne tilståelse og på grunn av at forklaringen har «bidratt til en vesentlig enklere prosess og bevisvurdering».
 
Inndragning av utbyttet fra korrupsjonsforholdet vil bli behandlet i separat sak.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Espen Haug, tlf. 488 87 966.