• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Vedtatt forelegg i Store Norske-saken

Sist oppdatert 26.08.2011

Den 1. juli tiltalte ØKOKRIM Kristian Jebsens Rederi AS for grov korrupsjon. Bakgrunnen var at tidligere styreleder i rederiet hadde besørget overføringer til tidligere administrerende direktør i Store Norske på nærmere fire millioner kroner. Rederiet har nå vedtatt et forelegg for forholdet.

Et vedtatt forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom, tiltalen er dermed trukket og straffesaken endelig avgjort for rederiet. Forelegget er på fire millioner kroner, hvorav 3,6 millioner kroner er gjort betinget med en prøvetid på to år. Ved fastsettelsen av foreleggets størrelse er det tatt hensyn til rederiets økonomiske situasjon. 

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.