• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

VimpelCom-saken:

Sist oppdatert 09.11.2015

Som kjent pågår det etterforsking i flere land i dette sakskomplekset. VimpelCom etterforskes både i Nederland og i USA. ØKOKRIM har bistått myndighetene i Nederland og Sveits med å innhente informasjon fra Telenor ASA, samt bistått med avhør i Norge. Av hensyn til de pågående etterforskingene, vil ØKOKRIM på dette stadiet ikke kommentere saken ytterligere.