• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

VW-bedrageriet: ØKOKRIM gjør undersøkelser

Sist oppdatert 25.09.2015

ØKOKRIM har i dag åpnet undersøkelsessak for å avklare om det såkalte Volkswagen-bedrageriet har konsekvenser for Norge eller ikke.

På bakgrunn av opprullingen av den såkalte Volkswagen-saken i USA og i Europa, med erkjennelse av omfattende juks, vil ØKOKRIM undersøke om det har skjedd noe straffbart i Norge og om bedrageriet har hatt noen betydning for de aktuelle bilene som har vært importert hit til landet. ØKOKRIM vil foreta undersøkelsene i samarbeid med Tollmyndighetene og Vegvesenet.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Marianne S. Bender, tlf 902 04 300.