Straffeloven  § 276 (grov utroskap), §317 (grovt hvitvasking) bl.a.