Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 183  (Benyttelse av falsk dok)