Straffeloven §317 (grovt heleri-mottak av utbytte), § 276 (grov utroskap), forurensingsloven § 31 (farlig/skadelig avfall)